Merkatuen eta Lehiaren Komisioaren gomendioak gas eta argindar merkaturatzaileentzat kontratatze prozesuan

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Joan den astean Espainiako Merkatuen eta Lehiaren Komisioak argitaratu zuen lau enpresa (Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Viesgo Energía y Gas Natural Servicios) zigortu dituela kontsumitzaileen onespenarik gabe kontratuak gauzatzeagatik. Telefonoaren bidezko eta etxez-etxeko kontratazioan jardute txarrekin jarraitzen dute gas eta argindar merkaturatzaileek. Jarraian Merkatuen eta Lehiaren Komisioak 2013an enpresa horiei eman zizkien kontratatze prozesuan jarraitzeko gomendioak gogoratzen ditugu. EKA/ACUV-en ustetan betebeharreko aginduak izan beharko litzateke, ez aholkuak.

-Bere eskaintzei buruzko informazio guztia kontsumitzaileari era erraz, garden eta egiatiaz ematea, kontsumitzaileak eskaintza horiek ondo balioztatu eta konpetentziaren eskaintzekin aldendu ahal izan ditzan.

-Kontsumitzaileari ondo informatzea prezioen berrikusten baldintza eta epei buruz, horniketarekin kontratatzen diren zerbitzu osagarrien kostuari buruz eta, egotekotan, egonaldi klausulei buruz eta kontratua deusestatzeagatik isunei buruz.

-Eskaintzak azaltzea konparazioa egitea erraz suerta dadin, kontsumitzaileari dauzkan baldintzekin aldenduta eskaintza berriaren kontratazioak ekarriko dion diru-inpaktuaren aurreikuspen bat emanaz. Eskainitako beherapenak zein baldintzatan eta zein epeetan egingo diren ere modu argian azaldu behar dute saltzaileek.

-Kontsumitzaileari dagozkion eskubide guztiei buruz informatzea, bereziki uko egitearen edo kontratu desegitearen eskubideari buruz.

-Erreklamazio bat egiteko kontsumitzailearen eskura dauden bideak zehaztea horniketa kontratuan.

-Enpresak dituen eskaintzen artean kontsumitzailearen profilarentzat egokiena eta onuragarriena den eskaintzari buruz informatzea.

-Etxez-etxe bezeroak bilatzea eta hartzea ekiditea.

-Telefonoaren bidezko kontratatzea ekiditea kontsumitzaile kalteberekin edo eskaintzen baldintzak ondo ulertzen ez dituzten kontsumitzaileekin, bereziki adinekoak direnekin.

-Kontratuaren behar baino lehenagoko desegiteagatiko penalizazioen erabilera murriztea, batez ere kontsumitzaileari kontratuaren prezioan berrikuste bat ezarri zaionetik aurrera. Zigorra egotekotan, merkaturatzaileari eragindako kostuaren arabera justifikatu beharko zaio kontsumitzaileari.

-Kontsumitzailearen aurrean era argian identifikazioa aurkeztea, anabasa edo gaizki-ulertuak sor ditzaketen mezuak edo jokaerak erabili gabe.

-Salmentaren prozesua gauzatzen duten agenteen gaineko kalitate-kontrolerako sistemak ezartzea.

-Kontsumitzaileak alderantzizkoa eskatzen ez badu, horniketa-kontratua desegiten denean harekin gehitutako zerbitzu osagarriak ere amaitzea.