UZTAILAREN 3AN ‘REFIX’ EDARIARI BURUZ ARGITARATU GENUEN ALBISTEAREN “ZUZENKETA”

Uztailaren 22an Siete Cuarenta Natural, S.L. enpresak mezu elektroniko bat bidali zigun esanez uztailaren 3an ‘Refix’ bere edariari buruz argitaratu genuen albistea faltsua zela. Testu honen amaieran albistea dago, eta jarraian aipatu enpresak albisteari buruz 20an bidalitako iruzkin osoa ere bai. Albisteak zioen, beste gauza batzuen artean, enpresak ez zuela ‘Refix’eko publizitatea aldatu Autocontrolek premiatu zion bezala, eta Siete Cuarenta Naturalek dio: “Autocontrolek legez kontrakotzat jotako puntu guztiak zuzendu ditugu”; eta zehazten dizkigu:

-“Osasungarri” hitza kendu eta haren ordez “natural” hitza jarri.

-“REFIXetik kontsumo osasungarria sustatzen dugu” esaldia kendu eta bere lekuan “REFIXetik kontsumo naturala sustatzen dugu” esaldia jarri.

-Itsas urean oinarritutako gure produktuari esleitutako onura osasungarriak kendu: orain onura horiek Quintonek itsas urari buruzko bere liburuan aipatutako ezaugarriei buruz aritzen dira.

EKA/ACUV-ek onartzen du ez zituela aldaketa horiek ikusi ‘Refix’eko publizitatea aztertu zuenean Autocontroleko Epaimahaiak apirilaren 19an eman zuen ebazpena ezagutu eta gero; ebazpen horrek legez kontrakotzat jo zituen ‘Refix’eko weborrian zegoen txosten batean edariari esleitutako onurak: “Organismoa alkalinizatzen du”, “odol-garraztasuna gutxitzen laguntzen du”, “higadura fisikotik organismoa indarberritzen laguntzen du”, “zelulak hidratatzen eta eletrolitikoki kargatzen laguntzen du”, “entzima-funtzioa orekatzen laguntzen du”, “PH 7,40tan mantentzen laguntzen du” eta “birsorkuntza zelularra bultzatzen laguntzen du”.

Albistea argitaratzeko arrazoiak bi izan ziren: lehena, gaiak publizitatearen eremuan erreferentzia den eta izen handia duen Autocontroleko ebazpen bat zuen oinarria; bigarrena, ebazpen hori eman eta aste batzuk geroago ‘Refix’eko weborrian oraindik onura osasungarri horietatik gehienak zeuden jarrita. Ez ginen konturatu, egia da eta errua aitortu behar dugu, onura osasungarri horiek (zeinetatik lehena eta bigarrena desagertuak ziren) ez zitzaizkiola zuzenean produktuari esleitzen baizik eta ‘Refix’eko osagarri nagusia den itsas urari, René Quinton filosofo frantziarrak 1904.ean argitaratu zuen “L’eau de mer, milleu organique” liburuari aipaturiko esleipena igorriz.

Nolanahi ere, elkarte honen ustez aldaketa horrek ez du funtsean aldatzen publizitate hori irakurtzen duen kontsumitzaileak jasotzen duen mezua. Kontsumitzaileak “itsas ura Refixeko funtsezko osagaia da” irakurtzen du eta, jarraian, Quinton filosofoak zioenez itsas urak dituen onura osasungarriak irakurtzen ditu, goian aipatutako zazpietatik bost zehazki. Zer ondoriozta dezake beraz irakurleak? ‘Refix’ek onura horiek dituela. Edari horren osagai nagusia itsas ura bada eta itsas urak zenbait ezaugari osasungarriak baditu… edariak ezaugarri horiek ditu. Ez da baieztapen zuzena, baina bada, gure ustez, mezuaren hartzaileari aditzera ematen zaiona. Hortaz, EKA/ACUV-en iritziz publizitate hori oraindik, ikuspuntu zorrozki sintaktikotik legez kontrakoa ez bada, bada behintzat semantikoki engainagarria, Autocontrolek ebatzitakoaren arabera.

————————————————————————————————

‘REFIX’ EDARIAK ELIKAGAIEN EZAUGARRI NUTRIZIONAL ETA OSASUNGARRIETAKO PUBLIZITATEKO EUROPAKO ARAUDIA HAUSTEN DU

Asociación de Usuarios de la Comunicaciónek aurkeztutako erreklamazioa onartuta, Autocontroleko Epaimahaiak ebatzi du ‘Refix’ edariaren publizitateak iragartzen dituen ezaugarri osasungarriak ez daudela elikagaien adierazpen nutrizional eta osasungarriei buruzko Europako 1924/2006 Araudian onartuta eta, hortaz, legez kontrako publizitatea dela.

Siete Cuarenta Natural, S.L. enpresak merkaturatzen duen ‘Refix’ produktuaren publizitatearen arabera, osagai nagusia itsas ura duen edari hidratatzaile eta indargarria da eta “giza gorputzaren indarberritzerako beharrezko elementu guztiak dauzka”. https://refixyourself.com weborriak ‘Refix’ edariaren osagai eta ezaugarri guztiak eta osasunerako omen dauzkan ahalmen onuragarriak xehetasun osoz azaltzen dituen txosten bat erakusten du: https://refixyourself.com/wp-content/uploads/2018/05/DOSSIERLOOKBOOK_ESP_WEB.pdf.

Joan den apirilarean 10ean, Asociación de Usuarios de la Comunicaciónek (AUC) Espainiako publizitate-industriaren autorregulazioko organismo independentea den Autocontrolen (https://www.autocontrol.es/) ‘Refix’en publizitatearen aurkako erreklamazio bat aurkeztu zuen publizitatearen eta lehiaren gaineko beste lege eta batzuen artean elikagaien adierazpen nutrizional eta osasungarriei buruzko Europako 1924/2006 Araudia hausten duela salatuz: https://www.boe.es/doue/2006/404/L00009-00025.pdf.

AUC-ek zioen erreklamatutako publizitateak aipatu araudiak onartutako elikagaien adierazpen osasungarrien zerrendetan hartuta eta onartuta ez dauden ‘Refix’en ezaugarri osasungarrietako adierazpenak iragartzen zituela. Zerrenda horiek 432/2012 Araudian aurkitzen dira: https://www.boe.es/doue/2012/136/L00001-00040.pdf.

AUC-ek salatutako ‘Refix’en adierazpenak honako hauek dira: “organismoa alkalinizatzen du”, “odol-garraztasuna gutxitzen laguntzen du”, “higadura fisikotik organismoa indarberritzen laguntzen du”, “zelulak hidratatzen eta eletrolitikoki kargatzen laguntzen du”, “entzima-funtzioa orekatzen laguntzen du”, “PH 7,40tan mantentzen laguntzen du” eta “birsorkuntza zelularra bultzatzen laguntzen du”.

AUC elkartearen erreklamazioak Autocontroli eskatzen zion ‘Refix’en publizitatea legez kontrakotzat jotzeko eta Siete Cuarenta Natural, S.L. enpresari publizitate horren berehalako amaiera edo zuzenketa eskatzeko. Autocontrolek erreklamazioaren izapidea onartu zuen eta enpresari eman zion horren berri. Bere buruaren defentsan, Siete Cuarenta Naturalek argudiatu zuen bere publizitatea ez dela bidegabea “aipatutako produktuak osasunerako ondorio onuragarri batzuk lortzen laguntzeko duen gaitasuna besterik ez duelako azaltzen, ez baitu lor daitezkeenik bermatzen”.

Kasua behar bezala aztertu ondoren, apirilaren 19an Autocontroleko Epaimahaiaren Lehen Sailak bere erabakia eman zuen: ‘Refix’en publizitateak 1924/2006 Europako Araudiaren 10.1 artikulua urratzen du eta harekin batera Autocontroleko Kodearen 2. araua ere bai (“Publizitateak indarreko legedia errespetatu behar du eta era berezian Konstituzioan aitortutako baloreak, eskubideak eta printzipioak”); ondorioz, iragarlea erreklamatutako publizitatea zuzen dezala premiatzen du ebazpenak: https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2016/02/rest2275.pdf.

Iragarleak ez du publizitatea zuzendu; ez dago hortara behartuta Autocontroleko bazkide ez delako

Autocontrolen ‘Refix’en gaineko erabakia ezagututa, EKA/ACUV-ek edariaren weborria begiratu du eta bidegabetzat jotako adierazpenek publizitatean dirautela baieztatu du. Siete Natural Cuarenta S.L. enpresak ez dio Autocontrolen eskariari jaramon egin. Horixe jakinarazi genion Autocontroli ekainaren 14an emailez, ‘Refix’ auziari eta Autocontrolen erabakien efektuei buruz ere galdetuta. Autocontrolen erantzuna biharamunean heldu zitzaigun: bere erabakiak betetzea derrigorrezkoa da solik bere bazkideentzat eta Jardute Kode Sektorialen bidez Autocontroleko sisteman atxikitako beste entitateentzat; gainerakoentzat borondatezkoa delarik. Bere bazkideak Autocontroleko Código de Conducta Publicitaria delakoan atxikita dauden enpresak dira, eta horien artean ez dago Siete Cuarenta Natural, S.L. Hortaz, enpresa hau ez dago Autocontrolek emandako ebazpena betetzera behartuta.

Halere, Autocontrolek esan zigun ere bai bere Epaimahaiaren erabakiek “indar moral ukaezinaz” gozatzen dutela sektore osoan, “baita sisteman atxikita ez dauden enpresen artean ere”, eta ebazpen horiek prozedura judizialetan eta administratiboetan froga gisa erabil daitezkeela, eta erabiltzen direla.

Albiste hau argitaratu baino lehen, EKA/ACUV-ek kasu honi buruz duen informazioa eta dokumentazioa Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saliari bidali dizkio gai honetan interesa agertzea egokitzat har dezakeelakoan.

1 Comentario

 1. Buenas tardes,

  Desde el equipo de REFIX nos gustaría aclarar que efectivamente hemos corregido todos y cada uno de los puntos que AUTOCONTROL declaró como ilícitos. Les rogamos comparen con más detalle la acusación de AUC y nuestro actual Dossier de Producto. Algunos de los cambios sugeridos por AUTOCONTROL fueron:

  -Eliminar la palabra “saludable”: sustituida por la palabra “natural”.

  -Eliminar la frase “desde REFIX promovemos un consumo saludable”: sustituido por “desde REFIX promovemos un consumo natural”.

  -Eliminar los beneficios saludables referidos a nuestro producto basado en Agua de Mar: dichos beneficios ahora hacen referencia a las propiedades que Quinton atribuyó a su obra sobre el Agua de Mar.

  -Otros cambios sugeridos y debidamente efectuados.

  Desde REFIX no entendemos esta acusación como un intento de protección de los derechos del consumidor, sino como un acoso hacia unos emprendedores de 24 y 27 años que con éxito han sabido poner un producto en el mercado desde el inicio, y para ello nos gustaría publicar abiertamente la contestación con la que REFIX respondió la acusación falta de criterio de la agencia de comunicación AUC. Y dice así:

  Muy señores nuestros:

  Habiendo recibido de su asociación carta de reclamación fechada en Madrid el 11 de Abril del presente año referente a una opinión, al menos cuestionable de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), paso a intentar contestar con detalle esta acusación, que, por cierto, al recibirla nos causó estupor y, después de leerla con detalle, un poco de irritación (no vamos y negarlo) y al final nos provocó una ligera sonrisa, ya que siendo una microempresa de apenas unos meses de vida, ya hay gente en las redes sociales que ha puesto el foco en nosotros, y que aprovechando la libertad de expresión, intenta dañar nuestra reputación de marca.

  REFIX es el resultado de un proyecto de investigación realizado por un joven biólogo, el que le escribe, como trabajo de fin de master en una prestigiosa Universidad pública española.

  REFIX es una bebida natural saludable y sostenible que nace como una alternativa natural, saludable a las bebidas refrescantes que actualmente hay en el mercado ya que está elaborada con ingredientes gallegos y naturales de excelente calidad y embotellada en botella de cristal.

  REFIX promueve un consumo saludable, responsable y sostenible y es una alternativa a las tradicionales bebidas refrescantes que ayuda, entre otras cosas, a reducir la ingesta de azúcar por parte de la población, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

  REFIX es un producto que lleva poco mas de 6 meses en el mercado y que fue creado por tres jóvenes emprendedores que sin ningún tipo de ayuda pública ni privada en un entorno español de desempleo nada favorable para los jóvenes, ya que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) España lidera el ránking en cuanto al mayor porcentaje de jóvenes desempleados, 38,6%, y triplica la media del club de los países más desarrollados.

  Una vez explicados los principios del proyecto de emprendimiento REFIX, paso a intentar responder a los comentarios que aparecen en el escrito de la AUC.

  Antes de exponer las evidencias y soportes científicos de las propiedades referidas en el dossier de la página web de REFIX, queremos resaltar dos aspectos de las Alegaciones de Hecho (en su último punto) de la reclamación de la AUC que nos llaman la atención y nos transmiten serias dudas acerca de su rigor:

  (i) Afirma, con sorprendente seguridad, que: “…….. queda claro que se predican del producto (un agua con limón) beneficios para la salud con declaraciones de……….”.,

  Este comentario, además de denigrante hacia la reputación de marca y el trabajo de sus creadores, es totalmente falso ya que nuestro producto no es agua con limón, nuestro producto es una bebida con múltiples ingredientes (solo hay que leer la etiqueta), con una fórmula única que nos llevó obtenerla meses de investigación, de pruebas científicas, de análisis y, por supuesto, de errores y que ha hecho que este producto sea saludable, tenga un sabor único, sea diferente, sea refrescante y que guste tanto a los paladares de españoles, asiáticos, americanos como a niños y mayores.

  Por tanto, no queda nada claro, sino todo lo contrario, de qué producto están hablando. Realmente desconocemos las razones de la AUC para denigrar y despreciar, con esa ligereza, el trabajo, estudio e innovación que está detrás del producto REFIX, calificándolo como simple “agua con limón”, calificativo que, además de falso, es totalmente innecesario e impropio de una Asociación que, según reza su página web, tiene como principal objetivo la defensa de los intereses de los ciudadanos en su relación con los diferentes medios y sistemas de comunicación y con las nuevas tecnologías de la información.

  (ii) Finalmente, concluyen que: “………….., esta Asociación duda de que dichos ingredientes tengan reconocidas declaraciones para las propiedades saludables que se afirma posee dicho producto”.

  En primer lugar, debemos resaltar que todas las propiedades saludables que se indican van precedidas del término “AYUDA A”, generalmente utilizado en la comunicación publicitaria y cuyo significado conoce perfectamente AUTOCONTROL.

  En las manifestaciones de nuestro dossier se indica la capacidad de AYUDA de nuestro producto para la consecución de determinados efectos beneficiosos para la salud, sin indicarse que nuestro producto garantice en todo caso la consecución de dichos efectos saludables. Y, de acuerdo con la opinión científica que a continuación se enumerará, nuestro producto sí ayuda a la consecución de los efectos saludables enumerados, por lo que no hay ilicitud alguna en la comunicación publicitaria analizada.

  Entre otras, pueden consultar bibliografía oficial que aparecen en Pubmed, que como saben, los artículos han tenido que ser aprobados por un comité científico oficial, y contrastarlo con lo que nosotros decimos:

  Marine therapy and its healing properties: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23895523
  Effects of oral salt supplementation on physical performance during a half-ironman: A randomized controlled trial:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25683094
  The effect of hypertonic seawater and isotonic seawater for nasal mucosa of allergic rhinitis mice model:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25980163
  Effect of different seawater Mg2 + concentrations on calcification in two benthic foraminifers:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26089590
  Potential Health Benefits of Deep Sea Water: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5221345/
  The advantages of deep ocean water for the development of functional fermentation food:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661817
  Indole alkaloids from marine sources as potential leads against infectious diseases: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995289

  A su vez, y para justificar cada uno de los efectos saludables indicados a cuyo resultado nuestro producto AYUDA, a continuación enumeramos los siguientes informes y páginas web clasificados por dichos efectos:

  Artículos relacionados con la piel

  Drinking deep-sea water restores mineral imbalance in atopic eczema/dermatitis syndrome:
  https://www.nature.com/articles/1602218

  Improvement of skin symptoms and mineral imbalance by drinking deep sea water in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12325458

  Beneficio para la salud cuando se sufre de colesterol alto

  Drinking Deep Seawater Decreases Serum Total and Low-Density Lipoprotein–Cholesterol in Hypercholesterolemic Subjects: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359629/

  Cardiovascular protection of deep-seawater drinking water in high-fat/cholesterol fed hamsters: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814611002238

  Agua de mar para el desgaste físico

  Deep sea water improves exercise and inhibits oxidative stress in a physical fatigue mouse model:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888009/

  El pH del agua de mar es alcalino:

  Seawater pH, and not inorganic nitrogen source, affects pH at the blade surface of Macrocystis pyrifera: implications for responses of the giant kelp to future oceanic conditions:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27293117

  La importancia de tener un equilibrio ácido-base (pH alcalino) adecuado:

  Metabolic acidosis in maintenance dialysis patients: clinical considerations: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14870874
  Correction of acidosis in hemodialysis decreases whole-body protein degradation: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10495793
  The effect of uraemia, acidosis, and dialysis treatment on protein metabolism: a longitudinal leucine kinetic study:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9681719
  Correction of acidosis in humans with CRF decreases protein degradation and amino acid oxidation:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8396331
  Ammonium chloride-induced acidosis increases protein breakdown and amino acid oxidation in humans:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1415693
  Effect of high-normal compared with low-normal arterial pH on protein balances in automated peritoneal dialysis patients:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19846545
  Role of an improvement in acid-base status and nutrition in CAPD patients:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9328950
  Oral sodium bicarbonate for the treatment of metabolic acidosis in peritoneal dialysis patients: a randomized placebo-control trial:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12874466
  Metabolic alkalosis reduces exercise-induced acidosis and potassium accumulation in human skeletal muscle interstitium:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15860529
  Effects of chronic NaHCO3 ingestion during interval training on changes to muscle buffer capacity, metabolism, and short-term endurance performance:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16627675
  Association of serum bicarbonate levels with gait speed and quadriceps strength in older adults:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21354683

  Impact of supplementation with bicarbonate on lower-extremity muscle performance in older men and women:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19727904
  Acid retention accompanies reduced GFR in humans and increases plasma levels of endothelin and aldosterone:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21270096

  Recuperación del desgaste físico en humanos debido al equilibrio ácido-base

  Acid-base regulation during exercise and recovery in humans:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1568991

  El agua de mar tiene una elevada concentración de magnesio, es el 4º mineral predominante. Se puede ver la composición detallada del agua de mar en la obra de karl k turekian: oceans 1968 (http://www.texaspanhandleorganic.com/index.php/products/sea-minerals-fa/sea-mineral-analysis.html), o en el análisis científico sobre la composición del agua de mar realizado por Yoshiyuki Nozaki perteneciente al Ocean Research Institute de la Universidad de Tokio; o el paper sobre la Fisiología Animal Comparada de Prosser & Brown, 1961; o de forma sencilla aquí:

  https://www.lenntech.com/composition-seawater.htm

  Este artículo (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195546/) concluye en el punto 3 de las conclusiones que: Un aumento en el magnesio intracelular, que se requiere para la función de muchos sistemas enzimáticos. El magnesio disponible, que se requiere para activar la vitamina D, daría lugar a numerosos beneficios adicionales en los sistemas apocrino / exocrino de la vitamina D. Por lo que queda reflejado que se regula la función enzimática.

  Más artículos donde se afirma que el magnesio regula la función enzimática:

  Magnesium regulation of the glycolytic pathway and the enzymes involved:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2931560
  [Effects of Ca2+ and Mg2+ on the enzymatic properties of cardiac muscle myosin]:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12449142
  Magnesium in Prevention and Therapy:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586582/
  Magnesium basics:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455825/

  Artículos sobre regeneración celular

  Stimulatory Effects of Balanced Deep Sea Water on Mitochondrial Biogenesis and Function:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26068191
  Magnesium supplement promotes sciatic nerve regeneration and down-regulates inflammatory response:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21609904
  Magnesium enhances adherence and cartilage formation of synovial mesenchymal stem cells through integrins:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20633668
  Role of magnesium ions on osteogenic response in bone marrow stromal cells:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25158202
  Potential Osteoporosis Recovery by Deep Sea Water through Bone Regeneration in SAMP8 Mice:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3773439/

  Los electrolitos son cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres, y definición aplicable al agua de mar:

  http://www.marscigrp.org/ocpertbl.html#20#20

  Nosotros solo queremos vivir de nuestro trabajo y queremos ser parte del cambio de paradigma que abogue por una economía social y de respeto al medioambiente, que se promueva el consumo de productos naturales, saludables y sostenibles, que se ayude a crear empleo en España y que nuestro ejemplo sirva para fomentar la protección de los mares, nuestra inagotable despensa, y llevar la marca España por el mundo adelante con valores éticos, de creatividad, calidad y de respeto al medioambiente, valores que creemos compartimos con la asociación que usted representa y que nosotros entendemos como necesaria en este mundo lleno de desleal competencia.

  En caso de necesitar más información científica que avale nuestra teoría, se la enviaremos con mucho gusto, y si quieren contrastar nuestra información con lo que hacen y dicen otras marcas de reconocido prestigio que también venden agua de mar les recomiendo que consulten las web de Laboratorios Quinton, de Valencia, que, aparte de a otros deportistas, han tenido como cliente a Rafa Nadal:
  “https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/11/fortunas/1505154135_431581.html y en su web podemos leer cosas como “…desarrollamos productos innovadores de agua de mar microfiltrada para el cuidado de la salud en áreas de dermatología, gastroenterología, ginecología y obstetricia, pediatría, geriatría, urología, endocrinología, inmunología, neurología, oftalmología, odontología, nutrición y medicina deportiva…”; o “…Numerosos estudios avalan que el agua orgánica es esencial para el mantenimiento del equilibrio hidromineral de nuestras células….: https://www.laboratoiresquinton.com/sobre-nosotros/

  Igualmente, pueden consultar la web: http://www.ibizayformenteraaguademar.com/, que también comercializa agua de mar y relata los efectos saludables de la misma.

  En consecuencia con lo anteriormente expuesto, SOLICTAMOS AL JURADO DE AUTOCONTROL que desestime íntegramente la reclamación de AUC.

  ___________________________
  Fdo.: Raúl Álvarez Anta
  Socio y apoderado de SIETE CUARENTA NATURAL, S.L.
  Biólogo y Máster en Espacios Naturales Protegidos

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude