EKA 48 UDA 2013

EROSKI ETA FAGORREN ‘MENPEKO FINANTZA EKARPENAK’

-Produktu konplexua baina legala da; merkaturaketa, ordea, akastuna eta iruzurrezkoa ere kasu askotan.

-Zoru klausulei buruz Auzitegi Gorenak eman duen epaia albiste txarra da hipotekatuentzat.

-Aldaketa nabarmenak eta neurrian positiboak Lege Hipotekario berrian.

-“Arropa Garbia”. Baldintza duinen alde ahungintzan.

-Maleta apurtzen duenak ordaindu behar du.


PDF-a Ikusi