Inskripzioa

Urteko kuota 30 eurotan zehaztuta dago.

Bazkide berria izateko ordaindu beharreko inskripzio kuota 60 eurokoa da (urteko kuota barne sartzen delarik). Horrela onartu zuen 2015-06-26ko Batzar Nagusiak.

Zuzendaritzak kuota hauek aldatzeko ahalmena dauka, bazkide guztiei hogeita hamar eguneko aurreraperapenaz jakinaraziz.

Behin zenbatekoa ordainduta, eskatzaileak bazkide bezala dagozkion eskubideen titularra izango da. Horien artean, kontsultak, bitartekaritza, erreklamazioak, kontsumo arbitrajeak eta behin aurretiazko bidegararritasuna aztertuta, 2000 euro arteko ahozko epaiketetan ere parte hartu ahal izango du.

 


 

Izena (beharrezkoa)
Abizenak (beharrezkoa)
Jaioteguna
NAN
Helbidea
Herrialdea
P.K.
Probintzia
Lanbidea
Posta elektronikoa (beharrezkoa)
Telefonoa
Faxa

Senide bazkideak

Izena
Abizenak
Jaioteguna
NAN

Izena
Abizenak
Jaioteguna
NAN

Izena
Abizenak
Jaioteguna
NAN

Izena
Abizenak
Jaioteguna
NAN

Banku helbidarapena (beharrezkoa)

Banketxe izena
IBAN
Entitate zenbakia
Bulego zenbakia
K.D.
Kontu zenbakia